ανασκευάζω


ανασκευάζω
(Α ἀνασκευάζω) [σκευάζω]
1. αναιρώ, ανατρέπω επιχειρήματα ή κατηγορία
αρχ.
Ι. ενεργ.
1. ετοιμάζω τις αποσκευές για αναχώρηση
2. απογυμνώνω, ερημώνω, καταστρέφω
II. μέσ.
1. διαλύω το στρατόπεδο και αναχωρώ
2. διαλύομαι, χρεωκοπώ.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνασκευάζω — pack up the baggage pres subj act 1st sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres ind act 1st sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres subj act 1st sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ανασκευάζω — ανασκευάζω, ανασκεύασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ανασκευάζω — [анаскевазо] р. переделывать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ανασκευάζω — ασα, άστηκα, ασμένος, αποδείχνω πως κάτι δεν είναι αληθινό, ανατρέπω επιχείρημα, κατηγορία κτλ.: Με την απολογία του ανασκεύαζε ένα προς ένα όλα τα σημεία της εναντίον του κατηγορίας …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀνασκευάζῃ — ἀνασκευάζω pack up the baggage pres subj mp 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres ind mp 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres subj act 3rd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres subj mp 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres ind mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκευάσει — ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj act 3rd sg (epic) ἀνασκευάζω pack up the baggage fut ind mid 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage fut ind act 3rd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj act 3rd sg (epic) ἀνασκευάζω pack up the baggage …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκευάσῃ — ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj mid 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj act 3rd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage fut ind mid 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj mid 2nd sg ἀνασκευάζω pack up the baggage aor subj act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκευῶν — ἀνασκευάζω pack up the baggage fut part act masc voc sg ἀνασκευάζω pack up the baggage fut part act neut nom/voc/acc sg ἀνασκευάζω pack up the baggage fut part act masc nom sg (attic epic ionic) ἀνασκευάζω pack up the baggage fut part act masc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκευαζομένων — ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp fem gen pl ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp masc/neut gen pl ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp fem gen pl ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκευαζόμενον — ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp masc acc sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp masc acc sg ἀνασκευάζω pack up the baggage pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)